Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomenina kostí zápästia a ruky

Príznaky:

  • bolesť pri pohybe zápästia, resp. ruky
  • miesto zlomeniny je citlivé na dotyk

Prvá pomoc – ošetrujeme rovnako ako zlomeninu predlaktia:

  • znehybnenie hornej končatiny - je vhodné použiť dlahu, ktorú prikladáme zo spodnej časti predlaktia, dlaha podopiera aj ruku s prstami
  • transport postihnutého na odborné ošetrenie

Znehybnenie hornej končatiny pomocou trojrohých šatiek:

Najvýhodnejšie je použiť trojrohú šatku o rozmeroch: pripomenieme označenie trojuholníka z hodiny matematiky: odvesna a=70cm, odvesna b=70cm, prepona c=100cm.

Rameno s predlaktím zviera pravý uhol, t.j. 90 stupňový uhol.

  • rozprestretú šatku (vrchol šatky smeruje k lakťu zranenej končatiny) podsunieme pod zlomenú hornú končatinu tak, aby sme jeden koniec najdlhšej strany šatky mohli dať na plece nezranenej hornej končatiny a vrchol šatky presahuje 8 až 10 cm za lakeť zlomenej hornej končatiny
  • druhý koniec najdlhšej strany šatky dáme na plece zranenej hornej končatiny a konce spojíme uzlom tak, aby uzol netlačil na chrbticu - uzol leží na boku krku postihnutého
  • koniec šatky pri lakti prichytíme k šatke zatváracím špendlíkom
  • takto znehybnenú hornú končatinu musíme ešte zafixovať k trupu: môžeme použiť dve zložené trojrohé šatky (zložené pozdĺž najdlhšej strany). Zloženú šatku priložíme rovnobežne s predlaktím tesne nad ním a obvinieme okolo hrudníka a spojíme uzlom na boku hrudníka pri zdravej hornej komčatine. Druhú šatku priviažeme vyššie o pár centimetrov a rovnobežne s predchádzajúcou
  • šatky okolo hrudníka doťahujeme s citom, aby sme nebránili voľnému dýchaniu
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>