Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomeniny lebky

Zlomeniny lebky patria medzi závažné poranenia, pri ktorých predpokladáme poranenie mozgu. Zlomeniny kostí lebky môžeme nahmatať ako preliačinu. Preliačené časti lebky sa vtlačia do mozgu. Pri každej rane na hlave musíme myslieť na to, že rana môže siahať až do mozgu.

Poranenie hlavy dochádza najmä pri:

 • pádoch z veľkých výšok: paragliding, pád z lešenia, vypadnutie horolezca zo steny
 • pádoch z bicykla alebo motocykla
 • autonehodách
 • údere na hlavu: napr. pád ťažšieho predmetu na hlavu – kameň, tehla a pod., počas bitky

Pri všetkých úrazoch hlavy spojených s krátkodobým alebo dlhodobým bezvedomím musíme predpokladať poranenie mozgu. Pri úrazoch hlavy musíme predpokladať poškodenie krčnej chrbtice.

Poranenie mozgu predpokladáme pri úrazoch hlavy postihnutého, ak:

 • nastala zlomenina lebečnej kosti
 • postihnutý je v bezvedomí, alebo bol v bezvedomí
 • nastala porucha správania alebo reči postihnutého
 • postihnutý pociťuje nevoľnosť alebo vracal
 • nastala porucha hybnosti svalstva končatín na jednej strane tela
 • nastala porucha hybnosti mimického svalstva

Ďalšie príznaky:

 • rana na hlave
 • preliačina na hlave
 • mäkké miesto nahmatané na hlave
 • výtok mozgovomiechového moku (číra tekutina) alebo krvi z ucha alebo nosa
 • krvné podliatiny v očnom bielku
 • zrenice majú nerovnakú veľkosť

Prvá pomoc ak postihnutý je pri vedomí:

 • postihnutého uložíme do polohy v ľahu na chrbte
 • vyšetríme a ošetríme poranenia, aj mimo hlavy, podľa ich závažnosti
 • vyšetrenie hlavy: jemne - netlačíme na rany, kosti lebky môžu byť zlomené a mohli by poškodiť mozog, hlavou zbytočne nehýbeme - nakoľko môže byť poškodená krčná chrbtica
 • ošetrenie hlavy: poranenia mäkkých častí hlavy pomerne silno krvácajú, preto použijeme sterilný obväz s dostatočne veľkou sacou vrstvou, ošetrenie robíme šetrne a zľahka
 • do príchodu RZP kontrolujeme zdravotný stav postihnutého: môže stratiť vedomie
 • okamžite zabezpečíme RZP

Prvá pomoc ak postihnutý je v bezvedomí - viď. kapitola bezvedomie:

 • postihnutého sa pokúsime vyšetriť a ošetriť v polohe, v ktorej sme ho našli
 • zabezpečíme priechodnosť dýchacích ciest: bezvedomie postihnutého dokazuje, že úraz je závažnejší, a preto v takomto prípade vždy predpokladáme poranenie krčnej chrbtice. Preto priechodnosť dýchacích ciest zabezpečíme predsunutím sánky (držanie hlavy v neutrálnej polohe)
 • ak poloha postihnutého neumožňuje zabezpečenie voľných dýchacích ciest ani predsunutím sánky, tak postihnutého uložíme do stabilizovanej polohy na boku:
  ak postihnutý krváca z ucha, tak uložíme ho tak, aby krvácajúce ucho bolo nižšie
  ak sme viacerí, tak použijeme techniku pretočenia postihnutého po dĺžke
 • kontrolujeme dýchanie a krvný obeh: v prípade zástavy dýchania alebo srdca, začneme s oživovaním
 • vyšetríme a ošetríme poranenia, aj mimo hlavy, podľa ich závažnosti
 • vyšetrenie hlavy: jemne - netlačíme na rany, kosti lebky môžu byť zlomené a mohli by poškodiť mozog, hlavou zbytočne nehýbeme - nakoľko môže byť poškodená krčná chrbtica
 • ošetrenie hlavy: poranenia mäkkých častí hlavy pomerne silno krvácajú, preto použijeme sterilný obväz s dostatočne veľkou sacou vrstvou, ošetrenie robíme šetrne a zľahka
 • pri poranení mozgu postihnutý zväčša krváca z nosa a ucha, ošetríme aj toto krvácanie – prekrytím sterilnou gázou, nos a ucho neupchávame
 • do príchodu RZP kontrolujeme zdravotný stav postihnutého
 • okamžite zabezpečíme RZP

PRETOČENIE PO DĹŽKE:

Ak chceme postihnutú osobu pretočiť po dĺžke, musíme byť aspoň štyria. Optimálny počet záchrancov na tento úkon je šesť. Najskúsenejší záchranca udržiava hlavu a krk postihnutého v neutrálnej polohe a koordinuje ostatných záchrancov.

Postup pretočenia po dĺžke:
 1. dvaja záchrancovia si kľaknú k postihnutej osobe zo strany, na ktorú sa bude postihnutá osoba pretáčať. Prvý záchranca si kľakne v oblasti brucha a druhý záchrance v oblasti kolien postihnutej osoby
 2. ďalší traja záchrancovia si kľaknú z opačnej strany. Prvý si kľakne v oblasti ramien, druhý v bedrovej oblasti a tretí v oblasti predkolenia postihnutej osoby
 3. postihnutej osobe opatrne povystierame dolné končatiny
 4. ruku, ktorá je na strane otáčania, mierne odsunieme od trupu postihnutej osoby
 5. druhú ruku preložíme cez brucho postihnutej osoby
 6. piati záchrancovia, ktorí sú rozmiestnení pozdĺž postihnutej
 7. osoby, podopierajú postihnutú osobu na viacerých miestach pretáčanie sa vykonáva až na povel osoby, ktorá stabilizuje hlavu postihnutej osoby v neutrálnej polohe. Pretáčanie sa vykonáva pomaly a plynulo, pretože rovnomerne sa musí otáčať hlava, trup a dolné končatiny postihnutej osoby. Počas pretáčania po dĺžke hlavu, trup a dolné končatiny postihnutej osoby udržiavame v myslenej priamke
 8. postihnutú osobu udržiavame v polohe na boku, hlavu neustále udržiavame v neutrálnej polohe
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>