Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Zlomeniny a vykĺbenie lakťa

Príznaky:

 • bolesť v oblasti lakťa, bolesť pri pohybe
 • neschopnosť pohybu v lakti
 • citlivosť a deformity v mieste zlomeniny
 • opuch a modriny
 • postihutý si poranenú ruku pridržiava zdravou rukou

Ruku v lakti nikdy nevystierame a neohýbame nasilu!

Prvá pomoc:

 • postihnutú osobu opatrne uložíme do polohy v ľahu na chrbte
 • skontrolujeme prekrvenie poranenej hornej končatiny: skontrolujeme pulz na zápästí, ak je nehmatný, tak poranenú hornú končatinu opatrne a pomaly vystrierame, až kým bude hmatný pulz. V tejto polohe poranenú hornú končatinu fixujeme, viď nižšie.
 • prekrvenie hornej končatiny pravidelne kontrolujememe v dvojminútových intervaloch
 • zabezpečíme privolanie RZP
 • postihnutej osobe nepodávame tekutiny a jedlo

Fixácia zlomeniny lakťa:

 • zrolujeme napr. tri hrubšie froté uteráky
 • jeden uterák vložíme medzi trup postihnutej osoby a poranený lakeť
 • poranenú ruku fixujeme k trupu priložením ďalšieho stočeného uteráka k ramenu z vonkajšej strany a k predlaktiu z vonkajšej strany
 • poranenú hornú končatinu neobväzujeme a nefixujeme zloženými trojrohými šatkami, pokiaľ postihnutú osobu nebudeme transportovať (úraz v nedostupnom teréne, nemožnosť použitia leteckej záchrannej služby), ale postihnutú osobu odborne ošetrí lekár z RZP a prevoz bude realizovaný sanitkou RZP

Fixácia zlomeniny lakťa pred transportom postihnutej osoby (úraz v nedostupnom teréne, nemožnosť použitia leteckej záchrannej služby):

 • postihnutú osobu budeme transportovať v polohe v ľahu na chrbte. Na transport použijeme nosidlá alebo improvizované nosidlá: širšia a dostatočne pevná doska, dvere, rošt z postele a pod. Na nosidlá si pripravíme tri zložené trojrohé šatky v miestach zápästia, pod lakťom a nad lakťom postihnutej osoby (šírka zložených šatiek je približne 8 až 10 centimetrov)
 • postihnutú osobu uložíme do polohy v ľahu na chrbte na takto pripavené nosidlá
 • mäkkú tkaninu (zložený väčší froté uterák, deka, vankúš, bunda) vložíme medzi trup postihnutej osoby a poranený lakeť, dlaň postihnutej ruky vyložíme na stehno postihnutej osoby, skontrolujeme prekrvenie poranenej hornej končatiny
 • trojrohé šatky privezujeme primerane silno na zdravej strane v nasledovnom poradí: zápästie, nad lakťom, pod lakťom
 • postihnutú osobu zafixujeme k nosidlám
 • počas transportu kontrolujeme prekrvenie poranenej hornej končatiny
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>