Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Ošetrenie otvorenej zlomeniny

Ak presakuje krv v mieste zlomeniny cez odev, podľa všetkého sa bude jednať o otvorenú zlomeninu, ktorú musíme ošetriť, a preto ranu treba sprístupniť. Odev rozstrihneme, rozrežeme, poprípade roztrhneme. Pri použití ostrých nožníc alebo noža treba byť opatrný, aby sme nespôsobili ďalšie zranenie postihnutému a ani sebe.

Na vyčnievajúce úlomky kosti nikdy netlačíme!

Ranu musíme sterilne prekryť tak, aby sme zabránili ďalšiemu krvácaniu a prípadnej infekcii.

Na ošetrenie otvorenej zlomeniny použijeme:

 • sterilnú gázu, ktorou prekryjeme krvácajúcu ranu
 • vatu alebo sterilný vankúšik. Priložíme ich na vrstvu gázy tak, aby prekrývali ranu s dostatočným presahom
 • obväz, ktorým krytie s vatou alebo vankúšikom pevne zaistíme. Kontrolujeme prekrvenie poranenej končatiny.
 • poranenú časť znehybníme ako pri zatvorenej zlomenine
 • postihnutej osobe nepodávame tekutiny ani jedlo
 • zabezpečíme okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice

Ak kosť vyčnieva, pri ošetrení postupujeme nasledovne:

 • môžeme použiť dva primerane veľké obväzy alebo čistú látku, ktorú zvinieme do požadovaného priemeru. Priemer obväzov (zvinutej látky) musí byť väčší, ako výška úlomku kosti
 • obväzy uložíme po bokoch a pozdĺžne vyčnievajúcej kosti
 • tretím obväzom upevníme obväzy k poranenej končatine. Obväzy uložené po bokoch vyčnievajúcej kosti nám zabezpečia to, že sterilné prekrytie rany nebude tlačiť na vyčnievajúcu kosť.
 • poranenú časť znehybníme ako pri zatvorenej zlomenine
 • postihnutej osobe nepodávame tekutiny ani jedlo
 • zabezpečíme okamžitý prevoz postihnutej osoby do nemocnice
   
<< Predchádzajúca lekcia   ?alšia lekcia >>