Millennium 000
AVT Bavaria
Helios Slovakia
Kancelária WHO na Slovensku
Kurzy
otestujte sa!

ZLOMENINY

PRVÁ POMOC >>  ZLOMENINY

Úvod

Zlomeniny vznikajú porušením celistvosti kostí. Kosť môže byť zlomená alebo prasknutá.

Zlomeniny vznikajú pôsobením síl, ktoré sú väčšie, ako pevnosť zaťaženej kosti.

Sily sa delia na priame a nepriame:

  • priama sila: zlomenina vzniká na mieste, kde sila pôsobí, napr.: pri futbale kopnutie spoluhráča do píšťaly, náraz vozidla do chodca – zlomenina vzniká v mieste kontaktu nárazníka a chodca (v takýchto situáciach, ak nestíhame odskočiť, snažíme sa vyskočiť na prednú kapotu vozidla – aj pri malých rýchlostiach vozidla vznikajú zlomeniny, pretože vozidlo má vysokú hybnosť už pri malých rýchlostiach, nakoľko vozidlo má pomerne vysokú hmotnosť)

  • nepriama sila: zlomenina vzniká v určitej vzdialenosti od miesta pôsobiacej sily, napr.: pri páde cez bicykel cyklista vystrie ruky v snahe stlmiť pád, zaťažujúca sila vznikajúca pri dopade na zem sa hornou končatinou prenáša na rameno, čo môže spôsobiť zlomeninu kľúčnej kosti

Zlomeniny patria medzi veľmi bolestivé zranenia, čo môže mať za následok šok postihnutého pri zlomeninách dlhých kostí na dolných končatinách a zlomeninách panvy.

Zlomené konce kostí a ich úlomky môžu vážne poškodiť cievy, nervy a priľahlé orgány – aj pri nesprávnom pohybe, preto zlomeniny treba kvalitne ošetriť!

Pri zlomeninách vzniká vnútorné krvácanie do okolitých tkanív. Postihnutá časť v dôsledku vnútorného krvácania opuchne.

Pre možnosť lepšieho posúdenia rozsahu a závažnosti zranenia postihnutého uvedieme straty krvi pri zlomeninách (údaje platia pre dospelého človeka), nakoľko pri viacerých zlomeninách a súčasne s prudkým vonkajším krvácaním je život postihnutého vážne ohrozený:
  • predkolenie: 600 ml krvi
  • stehnová kosť: 1000 - 1500 ml krvi
  • panva: 2000 ml krvi
  • predlaktie: 200 - 300 ml krvi
  • rameno: 400 ml krvi
   
   ?alšia lekcia >>